header logo

Recyclage van kunststoffen en textielpolymeren,
Een voordeel voor het milieu, een voordeel voor de samenleving…

In tijden van open markten blijft de vraag naar natuurlijke grondstoffen sterk toenemen, terwijl veel grondstoffen gewoonweg steeds schaarser worden. Onderzoek naar alternatieve middelen is dan ook van strategische belang.

Terwijl de substitutie van materialen slechts in een beperkt aantal gevallen mogelijk is, is het gebruik van gerecycleerde materialen veelbelovend, en kan het een deel van de oplossing zijn voor de steeds toenemende vraag naar grondstoffen. Door te recycleren halen wij immers het maximum uit onze grondstoffen, reduceren wij ons afval en creëren wij een duurzame toekomst voor de volgende generaties.

Mechanische recyclage is een beproefde technologie die het mogelijk maakt afval van kunststoffen en textielpolymeren, zoals PVC, PET, polyethyleen en andere, tot kwaliteitsvol recyclaat te verwerken. Dit recyclaat kan onder de vorm van maalgoed, poeder of granulaat aangewend worden als secundaire grondstof voor nieuwe producten die anders met primaire grondstof vervaardigd worden. De belangrijkste toepassingen zijn buizen, bouwprofielen, vloeren, huisvuilzakken, pallets en geluidswanden.

Naar schatting 30% van ons afval van kunststoffen en textielpolymeren wordt gerecycleerd; waarvan slechts één derde in eigen land. Het grootste deel wordt gestort of verbrand, wat geen duurzame oplossing biedt. De nood aan gemeenschappelijke acties, over de particuliere belangen heen, wordt erkend door de organisaties van de belangrijkste sectoren – producenten en verwerkers, recyclagebedrijven en inzamelaars.

Omdat het sluiten van materiaalkringlopen cruciaal is voor een duurzaam grondstofgebruik, publiceren wij een gids van bedrijven die in België actief zijn op het gebied van recyclage van kunststoffen en textielpolymeren. Deze gids geeft per bedrijf aan welke soorten afval men behandelt en welke recyclaten men kan leveren.

Het doel van deze gids is om de competenties van de afvalverwerkende bedrijven te matchen met die van de kunststof- en textielbedrijven opdat afval van de ene sector waardevolle grondstof zou worden voor de andere. Kunststofverwerkende bedrijven en textielbedrijven gebruiken grotendeels gelijkaardige polymere grondstoffen die zij met verschillende technieken omzetten in enerzijds kunststofproducten en anderzijds textielproducten. Een zeer gekend voorbeeld van deze synergie is de recyclage van PET drankflessen in polyester textiel; het betreft twee totaal verschillende producten maar ze zijn wel van eenzelfde polymeer gemaakt.

Onze interactieve gids, beschikbaar in 3 talen, is al bijzonder nuttig gebleken om de verschillende actoren te helpen bij het sluiten van materiaalkringlopen, het zoeken naar hoogwaardige recyclagemogelijkheden voor hun afval van kunststoffen of textielpolymeren, en het vinden van kwaliteitsvolle secundaire grondstoffen. 

Klik hier voor meer informatie.

Met de steun van

Contact     |     Algemene Gebruiksvoorwaarden     |     Privacybeleid.


© Plarebel 2021     |     Website Design and Build by Devopa